RUMAH NGAJI @ DAMANSARA DAMAI SOKONG & SERTAI MALAYSIA #QURANHOUR 2022

Seramai 110 peserta Rumah Ngaji @ Damansara Damai memberi sokongan Malaysia #QuranHour yang diadakan secara serentak di seluruh negara pada pukul 12 hingga 1 tengah hari, 30 Ogos 2022.

Petugas Rumah Ngaji tersebut, Mariam Hassan berkata peserta dapat bersama selepas mengikuti kelas Talaqi Al-Quran yang ketuai oleh ustazah Aminah Yaakub, di Masjid Al-Muhtadin, Damansara Damai pada pukul 8 hingga 9.30 pagi setiap Jumaat.

Ahli Rumah Ngaji @Damansara Damai komited menggerakkan platform untuk mengajak orang ramai mengaji.

“Golongan Muslimat turut menyertai kelas Tauhid, Apa Ertinya Saya Menganut Islam, dan Fiqh  Wanita pada Sabtu dan Ahad. Kuliah agama diadakan secara fizikal sejak tiga bulan lalu selepas Perintah Kawal Pergerakan (PKP) bagi mengekang pandemik Covid-19.

“Sejak penglibatan saya bersama Rumah Ngaji, kesedaran masyarakat terhadap al-Quran semakin meningkat. Rumah Ngaji menjadi platform kepada mereka yang memerlukan guru dan tempat mengaji.

“Pihak kami yang turut mengadakan kempen Rumah Ngaji, mendapati ada golongan yang berusia sudah tidak malu untuk datang belajar al-Quran. Tiada bayaran dikenakan kepada peserta yang mengikuti kelas ngaji, melainkan jika ada yang ingin menyumbang ke tabung seikhlas hati.

Muslimat mengikut kelas Talaqi Al-Quran di Masjid Al-Muhtadin, Damansara Damai.

“Pada pandangan saya, Surah Al-Sajdah dapat menjadi panduan kepada kita khususnya kalangan pemimpin keluarga, organisasi dan negara. Mereka boleh mencontoh ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW.

“Kuasa yang ada pada kita bukan untuk diri sendiri, tetapi memberi manfaat kepada orang lain. Kita tidak boleh menyombong diri ketika berada di atas. Pemimpin perlu menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan dan bukan untuk kepentingan sendiri.

“Sekiranya kita melakukan sebagaiman diajar oleh al-Quran dan Hadis, ia dapat menyatukan ummah dan mudah mendapat kerjasama sesama kita,” katanya.

Orang ramai dijemput menyertai Malaysia #QuranHour di lokasi perdana, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya atau menganjurkan di lokasi masing-masing.

Untuk sertai Malaysia #QuranHour 1444H, sila daftar di https://bit.ly/RegMQH144H dan dapatkan bahan program tersebut di https://bit.ly/MQH2022.

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.