Sahabah Al Quran

Sertai World #QuranHour bersama keluarga & sahabat anda

Tentang Sahabah Al Quran (SAQ)

SAQ merupakan grup sukarelawan, kumpulan serta individu yang menyokong kempen-kempen yang dianjurkan oleh WUIF. Ia terdiri daripada kalangan badan kerajaan, badan korporat, sekolah, pusat komuniti, institut pengajian tinggi awam dan swasta, organisasi-organisasi bukan kerajaan (NGO), selebriti serta individu.

SAQ turut bersama-sama WUIF dalam pengamalan dan pembudayaan al-Quran di lingkungan dan organisasi masing-masing. SAQ turut berperanan menyumbangkan tenaga, kepakaran dan idea dalam menggerakkan kempen, serta inisiatif-inisiatif yang dianjurkan oleh WUIF.

Hasil daripada menjalankan pelbagai bentuk aktiviti, WUIF membentuk rangkaian Sahabah al-Quran daripada pelbagai kluster terdiri dari golongan profesional, pelajar, guru al-Quran, rakan media, para penyumbang, sukarelawan, pakar-pakar, pemimpin, organisasi, badan kerajaan dan bukan kerajaan, NGO-NGO, individu dan lain-lain pihak yang berminat menjadi ejen perubahan kepada masyarakat berteraskan al-Quran.

Jalinan strategik antara kesemua pihak ini menjadi suatu bentuk kolaborasi yang bergabung menyumbang kepada idea, tenaga dan kepakaran pada bidang masing-masing yang turut bernaung di bawah satu misi yang sama. Kini ramai yang bergabung menjadi Sahabah al-Quran tanpa mengira latar belakang mereka asalkan mereka dalam kalangan pencinta al-Quran.

Daftar Sebagai Sahabah Alquran (SAQ)

Terima Kasih

Pendaftaran Sahabah Al Quran Anda Telah Di Hantar

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.