Wakaf & Sumbangan

MengQurankan Bangsa MengIkhlaskan Ummah

Wakaf al-Quran Untuk Ummah

Pengenalan Wakaf & Sumbangan

Kempen Berinteraksi dengan al-Quran Baca Faham dan Amal adalah bermatlamatkan penghasilan “keystone habit” Quran, Solat dan Infak. Untuk itu, Projek Wakaf al-Quran untuk Ummah telah dilancarkan mulai April 2020 melalui platform Malaysia #QuranTime. Program Wakaf Fasa 1 bermula dengan penyampaian wakaf al-Quran oleh orang ramai kepada Hospital, Pusat Kesihatan, Pusat Kuarantin, diikuti Fasa ke-2 di mana al-Quran disampaikan kepada barisan hadapan seperti pejabat Polis, Angkatan Tentera, Imigresen, Kastam, Bomba, AADK dan lain-lain lokasi yang bersesuaian. Memasuki Fasa ke-3 “Bingkisan Wakaf Al-Quran untuk Ummah” digerakkan sepanjang tahun bertujuan menyampaikan al-Quran Wakaf Ummah ke pusat-pusat tumpuan komuniti, sekolah, penjara dan pihak-pihak lain yang memerlukan. Sebanyak 7 jenis al-Quran akan dibekalkan kepada para penerima manfaat wakaf tersebut. Kepelbagaian jenis al-Quran ini merupakan satu kelebihan kepada pewakaf dan penerima wakaf kerana InshaAllah, ia mampu menjadi rujukan yang lebih terperinci agar al-Quran dapat dihayati dengan lebih sempurna. Melalui penyerahan wakaf al-Quran ini, WUIF berharap #QuranCorner atau Troli Ibadah dapat diaktifkan dilokasi-lokasi berkenaan agar al-Quran mudah diakses dan dirujuk oleh para penerima manfaat wakaf al-Quran.

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.