Anda Tanya kami jawab

Soalan lazim Sahabah Al Quran

Tidak, tiada sebarang bayaran pendaftaran untuk menyertai SAQ

Tidak ada syarat dan had umur untuk bersama sebagai SAQ.

Tidak, tiada sebarang bayaran pendaftaran untuk menyertai SAQ

Tidak, kami menghargai penyertaan semua peringkat masyarakat sebagai SAQ.

WUIF merupakan badan yang ditubuhkan tidak berorientasikan keuntungan dan perniagaan. Sukarelawan tidak berobligasi melaksanakan aktiviti yang ditawarkan oleh WUIF dan segala bentuk sumbangan tenaga, kepakaran mahupun idea yang diberikan adalah secara sukarela.

Ya sumbangan kewangan juga dialu-alukan memandangkan aktiviti-aktiviti al-Quran yang dijalankan secara konsisten dan berterusan oleh pihak WUIF.

Ya, sudah tentu, kita mengajak seramai-ramainya sahabat al-Quran untuk bersama menggerakkan misi Baca Faham dan Amal.

SAQ berperanan pada kadar kemampuan masing-masing, kebolehan mengaji al-Quran dan berbahasa Arab adalah kelebihan dalam memahami dan mengamalkan al-Quran.

SAQ berperanan pada kadar kemampuan masing-masing, kebolehan mengaji al-Quran dan berbahasa Arab adalah kelebihan dalam memahami dan mengamalkan al-Quran.

Namun misi ini merangkul semua pihak yang berminat berjuang bersama demi al-Quran dalam apa pun caranya. Oleh itu, tidak mampu mengaji atau berbahasa Arab bukanlah penghalang mana-mana individu untuk bersama sebagai SAQ.

Borang boleh dimuatturun di bit.ly/___________ dan emelkan sebarang pertanyaan kepada [email protected]

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.