RUMAH NGAJI @ RJ JADI PLATFORM SAUDARA BARU RCC DEKATI AL-QURAN

Persatuan Kebajikan Raudhah Al Jannah (RJ) dengan kerjasama Rumah Ngaji @ RJ, Reverts Community Club (RCC) dan Surau Al-Azim menganjurkan Majlis Silaturrahim Mahabbah Bersama Saudara Baru RCC : Together we expend & Grow bagi menyantuni golongan mualaf di Taman Keramat, Kuala Lumpur pada 31 Julai lalu.

Setiausaha RJ, Rosminah Kamsi berkata, seramai 35 tetamu termasuk mualaf dari dalam dan luar negara di bawah RCC serta sepuloh pelajar antarabangsa bukan beragama Islam dari Monash University yang berminat dengan isu dan budaya Islam.

“Sesi suai kenal RJ dengan RCC berterusan dengan menyantuni mereka dalam mengenal al-Quran, tajwid, dan tadabbur melalui platform Rumah Ngaji @ RJ. Kelas secara online turut disediakan kepada saudara baru untuk memudahkan saudara belajar dari jarah jauh.

Prof Madya Dr Hasnan Kasan memberi pengisian bertajuk “Silaturrahim Our Priority : Together we expand & Grow”.

“Rumah Ngaji @ RJ turut menyediakan kelas mengaji kepada golongan orang kurang upaya (OKU). Selain itu, sesiapa sahaja boleh belajar mengaji al-Quran di Rumah Ngaji Ummi World diPPR , Taman Keramat dan Rumah Ngaji Rj@Rumah Pengerusi

Pensyarah Usul Fiqh & Maqasid Syariah, Tamadun dan Pengetahuan Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof Madya Dr Hasnan Kasan memberi pengisian bertajuk “Silaturrahim Our Priority : Together we expand & Grow”. Ia diikuti dengan sesi soal jawab berkaitan Islam yang dikendalikan oleh Ustaz Faid Khalifah.

Pihak RCC mencadangkan untuk mengadakan kelas mengaji al-Quran di Petaling Jaya secara Online. Sementara ini, seramai 50 orang di bawah RCC mengaji secara online dengan dibantu oleh asatizah di platform Zoom. Ahli RCC antarabangsa berasal dari pelbagai negara termasuk German,Filipinah, Amerika, China, India, Belanda dan Jepun.

Rumah Ngaji @ RJ mencari 10 asatizah secara sukarela untuk membantu saudara baru mendekati al-Quran. Sehingga kini, hanya tiga tenaga pengajar jemputan dan berkebolehan bertadabbur, iaitu dua dari Kelantan dan seorang dari Selangor.

Sebelum itu, peserta mendengar ucapan daripada Pengerusi RCC, Zulkifli Dylan Tan dan Penasihat RJ Tuan Haji Mohamed Izam Mohamed Yusof. Turut hadir Pengerusi Surau Al-Azim, Dr Ahmad Fauzi; Pengerusi Persatuan Kebajikan Raudah Al-Jannah, Puan Hajah Rapiaah Ali

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.