Retreat Rumah Ngaji Malaysia

Retreat Rumah Ngaji Malaysia

May 2022 Menjadi sejarah bagi semua Penggerak Rumah Ngaji Negeri yang akhirnya berjaya dikumpulkan serta bergabung dalam memberi idea di Cheringin Hills & Spa Resorts, Janda Baik, Pahang pada 27 hingga 29 Jun 2022 (Jumaat hingga Ahad) lalu. Setelah beberapa kali retreat ini ditangguhkan, akhirnya kami dapat berkumpul bersama penyelaras dan penggerak Rumah Ngaji Malaysia & WUIF yang disertai oleh 31 orang terdiri daripada Negeri Johor, Pahang, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan dan Terengganu.

Jutaan Terima kasih diucapkan kepada penggerak rumah ngaji yang hadir pada kali ini:

RN Johor: Pn. Maznah bt Abas, Tn Hj  Md Yusof bin Jamar, Pn. Roziah bt Kamal, Pn Wan Norashekin binti Wan Ismail dan Dr Norkhairolizah bt Hamzah

RN Pahang : En. Maseri Salleh dan En. Md Abdu Bin Sahak

RN Pulau Pinang : Tn. Hj. Mohd Taufek bin Hj Abd Rahman, Pn. Norijah bt Yahaya dan Pn. Zaiton @ Zariyah Abdullah

RN Negeri Sembilan : Pn. Maryamah, Pn. Gharizah Hashim dan Pn. Nadhrah Mohd Kassim

RN Melaka : Pn. Rohana bt Sulaiman

RN Kelantan : Datin Hajah Norhani bt Affandi, Hajah Aziah bt Zawawi dan Raja Mazlan bin Raja Muda

RN Kuala Terengganu : En. M Al-Azahary, Ustaz Amir Syakirin dan Ustaz Mahmud Jamaluddin

Pelbagai isu dan masalah yang berjaya dikupas dan dirancang bagi memastikan setiap penggerak Rumah Ngaji yang hadir berjiwa dan berminda Al-Quran. Kepentingan dan keunggulan Al-Quran serta perlaksanaan dari segi amalan dan juga karakter setiap penggerak Rumah Ngaji harus dibina utuh, disemat dalam hati dalam mencari keredaan Allah SWT. Setiap bengkel dan aktiviti yang disediakan semuanya berpandukan surah-surah yang terpilih dan juga memberi makna disebalik setiap pemberian hadiah yang telah diterima.

Gambar kenang-kenangan bagi semua peserta Retreat Rumah Ngaji Malaysia May 2022, seusai selesai bengkel yang terakhir.

Kupasan lanjut boleh dibaca di link yang diberikan : https://sinarislamplus.sinarharian.com.my/berita-semasa/rumah-ngaji-malaysia-bina-legasi-perjuangan-al-quran-di-seluruh-negara/

Muslimin dijemput menyertai Rumah Ngaji sebagai peserta dan penggerak. Layari https://quranhour.org/rumahngaji/ untuk info.

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.