PEWANA BUKA BANYAK RUMAH NGAJI UNTUK ORANG RAMAI DEKATI AL-QURAN

Pengerusi Persatuan Pendukung Wawasan Negara (PEWANA), Zaini Ibrahim menyambut usaha Rumah Ngaji dengan membuka 10 lokasi di seluruh Malaysia.

PEWANA adalah badan bukan kerajaan yang memfokuskan pendidikan, kebajikan dan ekonomi mensasarkan semua peringkat umur. Bagi beliau, Rumah Ngaji sebagai peluang kita untuk memberikan perkhidmatan mengaji secara percuma.

 

 

Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Fazrul Ismail memberi pengisian tadabbur ayat al-Quran kepada penggerak Rumah Ngaji di bawah PEWANA.

 

Antara Rumah Ngaji di bawah Pewana iaitu Rumah Ngaji @ Triojaya, Bandar Puteri Klang; Rumah Ngaji @ FST Learning Centre di Jalan Kebun, Klang; Rumah Ngaji @ Darul Amin, Bukit Kuda; Rumah Ngaji @ Kowada, Seksyen 15, Shah Alam; Rumah Ngaji @ Darul Islah, Meru; Rumah Ngaji @ Darul Izwa, Jalan Berangan, Padang Jawa; Rumah Ngaji @ Darul Qayyum, Bukit Hijau; Rumah Ngaji @ Darul Fuqaha, Taman Rashna, Klang; dan Rumah Ngaji @ Darul Aman Luhur, Jalan Kundang, Padang Jawa.

ZAINI

“Kami mengambil serius terhadap platform Rumah Ngaji untuk mengajak orang ramai mendekati al-Quran. Penggerak kami terdiri daripada mereka yang berkelulusan dan mendapat pengiktirafan dari jabatan agama Islam dan institusi pengajian tinggi.

“Pewana yang bersinergi dengan Universiti Malaya telah melahirkan 120 pelajar yang berusia antara 15 tahun hingga 74 tahun dan lulus bacaan al-Quran, Usuluddin dan Syariah. Mereka mengikut kelas tersebut setiap Sabtu dari jam 2 hingga 6 petang di pejabat PEWANA, Klang.

Penggerak dan tenaga pengajar Rumah Ngaji di bawah PEWANA membawa misi al-Quran melalui baca, faham dan amal.

“Melihat perkembangan dunia hari ini, golongan anak remaja perlu dibekalkan dengan agama terutamanya al-Quran. Suka atau tidak, ini menjadi tanggungjawab kita untuk membawa visi dan misi ke arah pendidikan.”

“PEWANA bercadang untuk membuka tujuh lagi Rumah Ngaji sehingga hujung tahun ini. Saya berharap masyarakat mengambil peluang untuk mengaji bersama. Usaha tersebut merupakan amal jariah kalangan ahli dalam program bersifat keagamaan,” katanya.

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.