MAINS SALURKAN SUMBANGAN AL-QURAN WAKAF UNTUK GANTIKAN AL-QURAN LAMA DI MASJID PEDALAMAN DAN TERLIBAT BANJIR

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) menyambut dengan tangan terbuka untuk menerima al-Quran wakaf, hasil sumbangan orang ramai melalui Yayasan Warisan Ummah Ikhlas

Ketua Unit Dakwah dan Promosi, MAINS, Ustazah Noor Hazwani Mohd Zulanafi berkata, pihak MAINS menerima 230 kotak al-Quran wakaf. Pada masa kini, pengagihan al-Quran tersebut disampaikan kepada 50 jabatan di MAINS untuk mewujudkan Quran Corner. Manakalah selebihnya, MAINS menyalurkan kepada masjid-masjid yang terjejas akibat banjir baru-baru ini.

 

 

“Pihak kami turut menyampaikan al-Quran wakaf kepada masjid dan surau yang terletak di kawasan pedalaman. Kebanyakan al-Quran yang sedia ada sudah lama dan koyak dan perlu diganti baru.

“Sumbangan al-Quran turut dimanfaatkan oleh madrasah dan pusat tahfiz bagi keperluan pelajarnya. Selain itu, warga Kompleks Saadah untuk mualaf, Darul Asnaf di Kuala Pilah dan Sendayan turut berkongsi manfaat melalui wakaf al-Quran.

“Kita ada Jabatan Wakaf dan Sumber yang sedia terima wakaf tunai untuk membelikan al-Quran. Sumbangan wakaf ini sangat digalakkan kepada orang ramai untuk menyebarluaskan penggunaan al-Quran.

“Kelebihan berwakaf adalah mendapat pahala berpanjangan, selagi orang membacanya.

“Sumbangan wakaf bukan sahaja untuk diri sendiri, malah untuk ibu bapa, saudara mara atau orang tersayang. Ini kerana ia merupakan sumbangan terbaik di dunia. Selain itu amalan berwakaf dapat mendekatkan diri kepada ALLAH SWT,” katanya.

Untuk maklumat lanjut mengenai Wakaf al-Quran untuk Ummah, sila layari:

https://www.facebook.com/1739273219622995/posts/2617161565167485/

 

#wacanaalquran

#bacafahamamal

#sahabahalquran

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.