Penyelaras Rumah Ngaji Pulau Pinang

Rumah Ngaji Pulau Pinang (RNPP) aktif melaksanakan pelbagai aktiviti menggalakkan  masyarakat setempat untuk membaca, faham dan amalkan nilai-nilai baik dalam al-Quran. Sejak 2 tahun lepas RNPP banyak melatih guru-guru al-Quran untuk mengajar di Rumah Ngaji.

RNPP mengadakan perjumpaan berkala belajar al-Quran, ziarah masyarakat dan menjadi ejen hebahan maklumat YWUIF di Pulau Pinang.

Selain itu RNPP juga menjalin hubungan baik dengan Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAINPP) dan pejabat-pejabat agama daerah di Pulau Pinang.

RNPP juga dipertanggungjawabkan mewakili YWUI untuk serahan al-Quran Wakaf kepada hospital-hospital, balai Polis dan lapan buah Rumah Ngaji di sekitar Pulau Pinang.

Setakat ini terdapat 9 buah Rumah Ngaji yang bekerjasama dan diselaraskan oleh RNPP:

 1. Rumah Ngaji KMPP
 2. Rumah Ngaji Desa Puri
 3. Rumah Ngaji Pongsu Seribu
 4. MAWAR
 5. LPPKN Kelab Remaja
 6. Rumah Ngaji Taman Sejahtera
 7. Rumah Ngaji Kg Telok
 8. Rumah Ngaji Seri Serdang
 9. Rumah Ngaji Dar Al-Quran

RNPP juga mewakili YWUI menghadiahkan anak pohon merbau kepada LPPKN sebagai penghargaan kepada sokongan yang diberikan kepada #QuranTime #QuranHour, Kempen #SavingFamilies.

RNPP kini dalam proses latihan menyediakan guru-guru sukarelawan mengajar al-Quran untuk mengambil ujian tauliah JHEAIPP sebagai guru Quran.

Pada tahun ini juga RNPP menganjurkan Malaysia #QuranHour 1442H di Masjid Al Marbawi, Sungai Dua, P.Pinang.

Menanam pokok Merbau di LPPKN, Bertam.

Penyerahan al-Quran Wakaf kepada wakil LPPKN

RNPP turut menganjurkan Malaysia #QuranHour 1442H di Masjid Al Marbawi, Merbau Kudung, Sg Dua pada 11 Muharam 1442 lalu.

Info Rumah Ngaji

Penyelaras Rumah ngaji

Penyelaras 1 Haji Taufek Abdul Rahman; Penyelaras 2 Zaiton@Zariyah Abdullah

Hubungi Kami

019-4153850 / 0134851368

Emel Rumah Ngaji

Alamat Rumah Ngaji

Rumah Ngaji Pulau Pinang, No 99 Tgkt 2 Persiaran Pokok Sena, Pusat Perniagaan Pokok Sena 13220 Kepala Batas Pulau Pinang

Rumah Ngaji Lain

Rumah Ngaji Lain di Seluruh Malaysia

Penyelaras Rumah Ngaji Pulau Pinang
Pulau Pinang
...
Penyelaras Rumah Ngaji Johor
Johor
...

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.