UNIVERSITI SULTAN AZLAN SHAH (USAS) MILIKI FASILITI YANG BOLEH DIMANFAATKAN UNTUK GERAKAN DAKWAH

Lawatan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ke USAS

Universiti Sultan Azlan Shah (USAS) sedia berkolaborasi dengan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas (WUIF) dalam menjalankan program-program berteraskan al-Quran.

Pada 26 Januari 2023 yang lalu, pihak Yayasan Warisan Ummah Ikhlas telah mengadakan lawatan dan kunjungan hormat ke USAS, Kuala Kangsar dalam  berkongsi misi serta program-program yang sedang dijalankan selari dengan agenda MengQurankan Bangsa, MengIkhlaskan Ummah.

Perbincangan antara pihak WUIF dan USAS
Perbincangan antara pihak WUIF dan USAS

Kunjungan tersebut membawa kepada perbincangan dan perancangan untuk berkolaborasi antara pihak USAS dan WUIF dengan memanfaatkan pakar-pakar akademik, asatizah mahupun pelajar yang terdiri dalam kalangan komuniti USAS.

Mereka berdaya saing dalam menggunakan kelengkapan studio yang sudah sedia ada di sana. Gabungan dan kerjasama tersebut dilihat dapat memperluaskan lagi usaha dakwah ke peringkat universiti.

Timbalan Naib Canselor Pentadbiran dan Kewangan, Prof Madya Dr Anas Md Yusoff berkata, USAS mempunyai platform USAS TV yang ingin dikembangkan lagi dari segi hidangan kandungannya kepada umum.

Beliau sangat berbesar hati sekiranya pelbagai program al-Quran yang diterbitkan oleh WUIF turut dimuat naik di laman YouTube USAS TV seperti My #QuranTime. Selain itu, beliau turut menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan pihak WUIF dalam pembangunan kandungan-kandungan baru yang boleh dimasukkan dalam platform YouTube USAS TV dengan gabungan buah fikiran daripada kedua-dua belah pihak.

“Kami juga merupakan antara universiti yang mempunyai fasiliti TV yang terbaik dengan kelengkapan seperti layar hijau (green screen), bilik rakaman podcast, multimedia dakwah, IT serta kepakaran yang cukup dari segi pengurusannya.”

Kini, kata beliau lagi, platform tersebut terbuka untuk dimanfaatkan oleh fakulti-fakulti di USAS TV sendiri. Bahkan, beliau amat berharap dengan ilmu dan pengalaman yang ada, pihak WUIF dapat membantu pihak USAS untuk memperbanyakkan lagi kandungan di platform USAS TV.

Artikel berkaitan

 1. R&D WUIF TONGGAK PEMBANGUNAN KONTEN PELBAGAI PROGRAM #QURANHOUR

Kunjungan tersebut diakhiri dengan sesi penyerahan al-Quran wakaf kepada pihak USAS agar universiti tersebut dapat mengaktifkan Quran Corner yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga USAS.

Pengaktifan Quran Corner tersebut diharapkan dapat menjadi ruang rehat yang sering dikunjungi oleh warga USAS sekaligus dapat menambah baik kualiti kerja setelah menghabiskan rehat dengan membaca al-Quran.

Penulis: Fiffy Nur Adila Mohamed Feroz

 

 

 

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.