SOUL FITNESS FOR YOUTH TERAPI SURAH AD-DHUHA

MUHAMAD HALIM ZAINUDIN

Yayasan Warisan Ummah Ikhlas melalui TickTalk TV berkerjasama dengan Persatuan Counselling & Career Services Centre, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) menganjurkan program Soul Fitness For Youth secara online pada 8.30 malam, 5 Oktober 2021.

Aktiviti yang bersiaran langsung di Facebook Counselling & Career Services Centre IIUM  sebagai platform utama, diadakan sempena program IIUM Grand Mental Health Month 2021 bagi memberi kesedaran kesihatan mental dengan sokongan psikologi.

Program selama sejam ini menampilkan hos yang juga qari, Muhamad Halim Zainudin dan dua panelis iaitu Perunding Motivasi Aura Imtiyaz, Dr Hanisah Affandi dan Kaunselor Berdaftar, Dr Rafidah Kastawi. Sesi tersebut dimulakan dengan bimbingan bacaan Surah Ad-Dhuha yang menjadi surah pilihan dalam Soul Fitness for Youth.

Hanisah yang bertadabbur Surah Ad-Dhuha berkata, surah tersebut sebagai panduan kita. Ia menjadi motivasi kepada Nabi Muhammad SAW yang lama menunggu wahyu ALLAH SWT.

“Walaupun keadaan apa pun kita, ALLAH tidak pernah tinggalkan kita. Ia menjadi penawar dan pengubat hati dalam situasi hari ini apabila tadabbur surah tersebut.”

Sementara itu Rafidah berkata Surah Ad-Dhuha diaplikasikan secara langsung dalam bidang kaunseling. Ekspresi sebagai pendekatan alternatif dalam bidang kaunseling untuk bantu luahan emosi dan perasaan klien.

“Kita bantu klien melalui seni, melukis, mewarna, menghasilkan kolaj dan menggunakan tanah liat. Kita perlu faham apabila berhadapan dengan sesuatu perkara ujian ALLAH yang kekadang tidak terfikir di fikiran, perasaan kita menjadi takut dan sedih.

Dr Rafidah menunjukkan contoh aktiviti Terapi Seni sebagai luahan emosi.

“Di musim pandemik Covid-19, ada orang kesedihan kerana kehilangan orang kesayangan dan terkurung di rumah. Dengan adanya terapi seni dengan bantuan kaunselor,  ia dapat membantu seseorang itumeluahkan emosi, dan celik akal.”

Pendekatan terapi daripada kedua-dua panelis dapat memberi sokongan mental dan spiritual, khususnya golongan mahasiswa yang mengalami tekanan sepanjang menjalani pembelajaran secara atas talian.

Pelbagai berita termasuk di media sosial melaporkan masalah kesihatan mental yang dihadapi oleh mahasiswa akibat kemurungan, masalah hubungan kekeluargaan, tekanan dan rasa cemas atau panik.

Di samping itu, masalah kesihatan mental ini juga disebabkan oleh beberapa faktor utama ketika menjalani pembelajaran atas talian. Ini termasuk persekitaran yang kurang kondusif, masalah capaian internet atau perkakasan komputer, tiada rakan-rakan untuk membimbing dan gangguan daripada media sosial.

Oleh itu, program Soul Fitness For Youth bulan kesedaran kesihatan mental, program IIUM Grand Mental Health Month Programme 2021, yang dikendalikan oleh Persatuan Counseling & Career Services Centre, IIUM memberikan sokongan psikologi kepada golongan mahasiswa.

Untuk maklumat lanjut mengenai program Soul Fitness, sila layari Facebook dan YouTube TickTalkTV. Sekiranya ada pihak yang berminat untuk menganjurkan program bersama, boleh hubungi Muhammad di http://wa.me/601111828208 dan Syafira di  http://wa.me/60194241780

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.