PENGISIAN ROHANI DI PUTRAJAYA NIGHT CRUISE #QURANHOUR

“Surah Ar-Rahman mengajak kita untuk mengenal ALLAH yang Maha Pengasih, iaitu Ar-Rahman. ALLAH SWT tidak pernah memilih kasih kepada semua makhluk-Nya yang beriman mahupun tidak.”

Demikian kata Pengasas dan Master Trainer Metode Quantum Reading al-Quran  (QRQ), Ustaz Abu Rabbani dalam sesi Tadabbur di Putrajaya Dhuha Cruise #QuranHour 12.0 pada 14 November 2019.

Beliau menambah, mungkin ada yang mengatakan ALLAH tidak adil. Sedangkan begitu banyak nikmat ALLAH SWT sehingga tidak terhitung.

Ustaz Rabbani bertadabbur Surah Ar-Rahman.

“ALLAH SWT tidak pernah mengurangkan nikmatnya atau memutuskan rezeki kepada hamba-Nya walaupun ada kalangan mereka tidak taat dengan perintah-Nya. Contohnya udara yang dihirup tanpa batasan untuk kita hidup.”

ALLAH SWT berfirman: “Dan jika kamu menghitung nikmat ALLAH, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya, ALLAH benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.” (Surah Al-Nahl: 18)

Al-Quran merupakan nikmat tertinggi yang ALLAH anugerahkan kepada hamba-Nya, sebagaimana disebut dalam Surah Ar-Rahman ayat 2. Kehidupan kita berbahagia di di dunia dan di akhirat dengan berpandukan kepada al-Quran dan Hadis.

Rasulullah SAW bersabda: “Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, sekali-kali kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya iaitu Kitabullah (AlQuran) dan sunnah Rasulullah SAW”. (Riwayat Imam Malik)

Peserta bertanya soalan kepada penceramah jemputan.

Sebelum itu, Abu Rabbani berkongsi kaedah QRQ kepada 60 peserta Putrajaya Dhuha Cruise #QuranHour di atas Cruise Putrajaya pada jam 10 pagi hingga 12 tengah hari.

“QRQ merupakan kaedah mudah membaca al-Quran secara tartil dalam masa tiga jam di bawah program Excellence Training QRQ.

“Bacaan al-Quran secara tartil meliputi konsisten membaca harakat (Mad dan Ghunnah), fasih pengucapan huruf (makhraj dan sifat), memahami waqaf, ibtida’ dan ayat-ayat gharibah (ayat-ayat khusus dan istilah dalam al-Quran).

“Kaedah QRQ mampu mendorong orang ramai untuk mempelajari al-Quran, seterusnya membaca, memahami dan mengamalkannya sehingga berasakan tidak lengkap hari yang dilalui tanpa membaca al-Quran,” katanya.

Seawal 8.30 pagi, peserta berkumpul di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin untuk bersarapan pagi dan menunaikan solat Dhuha berjemaah. Mereka kemudian pergi ke  jeti Umai Cafe untuk menaiki cruise di bawah pengendalian Marina Putrajaya Sdn Bhd untuk perjalanan kerohanian. Program berinteraksi dengan al-Quran ini dianjurkan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin memberi pengalaman perjalanan kerohanian kepada peserta.

Bersarapan sebelum menaiki Putrajaya Cruise.

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.