Pendaftaran Rumah Ngaji

#AktifkanRumahNgaji adalah salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Warisan Ummah Ikhlas Foundation (WUIF) sejak tahun 2013. Matlamat penubuhan Rumah Ngaji adalah untuk Melahirkan Karakter Muslim Sejati Hasil Mindset Dan Jiwa Al-Quran melalui pendekatan BACA, FAHAM & AMAL AL-QURAN
MAKLUMAT PEMOHON
NAMA PEMOHON*
NO. K/P PEMOHON*
EMAIL*
NO TELEFON*
SILA PASTIKAN SYARAT-SYARAT TERSEBUT DI BAWAH DIPENUHI OLEH PEMOHON.*
Sila Isi Semua Maklumat Berikut
MAKLUMAT RUMAH NGAJI
NAMA RUMAH NGAJI*
TARIKH MULA OPERASI*
KATEGORI RUMAH NGAJI*
ALAMAT RUMAH NGAJI*
BANDAR *
NEGERI *
SILA NYATAKAN SEKIRANYA LAIN-LAIN KATEGORI
Sila Isi Semua Maklumat Berikut
JADUAL PENGAJIAN
KELAS AL-QURAN KANAK-KANAK (PAGI)
KELAS AL-QURAN KANAK-KANAK (PETANG)
KELAS AL-QURAN KANAK-KANAK (MALAM)
KELAS AL-QURAN DEWASA (PAGI)
KELAS AL-QURAN DEWASA (PETANG)
KELAS AL-QURAN DEWASA (MALAM)
SELAIN KELAS PENGAJIAN AL-QURAN ADAKAH TEMPAT ANDA MENYEDIAKAN LAIN-LAIN PENGAJIAN? CONTOH KELAS TAFSIR AL-QURAN, KELAS TADABBUR TAZAKUR DAN LAIN-LAIN.
JIKA 'YA' SILA NYATAKAN
SILA NYATAKAN LAIN-LAIN INFORMASI SEKIRANYA ADA

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

Terima Kasih

Pendaftaran Rumah Ngaji anda telah di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.