JAIS SEBAR LUASKAN MANFAAT WAKAF AL-QURAN UNTUK UMMAH KEPADA GOLONGAN SASARAN

JABATAN Agama Islam Negeri Selangor (JAIS) menyambut baik Projek Wakaf al-Quran untuk anjuran Yayasan Warisan Ummah Ikhlas (WUIF). Usaha tersebut dapat membantu golongan yang ini berwakaf dan pada masa sama, membantu mereka yang memerlukan.

Timbalan Pengarah (Operasi) JAIS, Ustazah Salwana Ahmad Dahlan berkata, pihak JAIS menerima sejumlah 270 set dan 1,000 naskhah al-Quran wakaf yang disampaikan oleh Pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Dato’ Hussamuddin Yaacub di pejabat WUIF, Shah Alam, September 202.0

“Pihak JAIS mengagihkan al-Quran wakaf tersebut kepada pusat-pusat jagaan di bawah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) seperti Pusat Jagaan Warga Emas, Muallaf, Pusat Pemulihan Wanita dan Pusat Perlindungan.

“Selain daripada itu, Al-Quran ini turut diagihkan ke 9 Pejabat Agama Islam Daerah dan sekolah-sekolah terpilih di bawah kelolaan JAIS.

“Saya ingin menyarankan semua pihak yang menerima al-Quran wakaf ini untuk sentiasa memanfaatkannya dan mengadakan program berkaitan al-Quran agar ia sentiasa dibaca, difahami, dihayati dan pengajarannya dapat diamalkan.

“Contohnya, penerima Al-Quran wakaf ini boleh membaca sekurang-kurangnya satu muka surat sehari dan memanfaatkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Insya-ALLAH, pahala kepada para pewakaf akan sentiasa mengalir.

Ustazah Salwana

Beliau turut menyarankan pihak penganjur Program Wakaf al-Quran untuk Ummah untuk memberi tumpuan kepada pelajar sekolah kerana ia boleh menjadi sebahagian alat bantu mengajar.

Ini bersesuaian dengan sekolah-sekolah rendah agama di bawah kelolaan JAIS yang menjadikan aktiviti Tilawah Al-Quran sebagai salah satu subjek yang dipelajari sejak mereka di tahun 1 lagi.

“Program wakaf al-Quran ini sangat baik dan wajar diteruskan kerana ia dapat menunjukkan rasa kecintaan kita pada al-Quran. Para pembaca al-Quran hendaklah sentiasa memelihara adab ketika memegang dan membaca al-Quran seperti berwuduk terlebih dahulu dan membaca secara tartil.

Set al-Quran wakaf bernilai RM500 mengandungi 7 jenis al-Quran

“Mereka yang berhajat mewakafkan al-Quran yang sedia ada di rumah masing-masing boleh memberinya kepada keluarga yang memerlukan.

“Saya berharap, semua pihak yang terlibat dalam program wakaf al-Quran sentiasa diberikan kelapangan dan rezeki yang melimpah untuk melaksanakan wakaf al-Quran pada masa akan datang.”

Sementera itu, kata beliau, mereka yang menerima sumbangan wakaf tersebut wajar memanfaatkan al-Quran yang diberi kerana ia mempunyai terjemahan dan tafsiran yang boleh dibaca bersama-sama ahli keluarga dan rakan-rakan.

Quran Corner @ JAIS memberi ruang untuk dimanfaatkan oleh warga kerja JAIS, Shah Alam.

“Jadikan al-Quran sebagai teman hidup yang rapat dengan kita agar hidup kita sentiasa terpandu dengan ajaran Islam. Kepada penganjur program seumpama ini, saya doakan agar kita bersama mendapat keberkatan dalam kehidupan.

“Pada masa ini, kita telah mengadakan sudut dan ruang membaca Al-Quran (Quran Corner) kepada kakitangan di Unit Korporat JAIS. Pada sudut ini telah ditempatkan sebuah kerusi agar pembacanya dapat membaca al-Quran dengan selesa,” katanya.

 

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.