ALLAH BERI PANDUAN IBU BAPA KEPENTINGAN PENYUSUAN UNTUK ANAK

“RADHA’AH atau penyusuan ibu disebut sebanyak 11 kali dalam al-Quran. Ini menunjukkan betapa penting tanggungjawab ibu untuk menyusukan anak. Ia merupakan amanah ALLAH kepada si ibu dalam membesarkan zuriatnya.”

Demikian kata Ketua Pegawai Penyelidik Yayasan Warisan Ummah Ikhlas (WUIF), Fazrul Ismail dalam perkongsiannya di Meja Bulat Kajian Tentang Penyusuan Susu Ibu Berlandaskan al-Quran bertemakan The Golden Mercy di Kumpulan Media Karangkraf Sdn Bhd pada 17 Januari 2020.

FAZRUL ISMAIL

ALLAH SWT berfirman: “Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya (goncangan itu), semua perempuan yang menyusui anaknya akan lupa terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab ALLAH itu sangat pedih.” (Surah Al-Hajj: 2)

Bertadabbur daripada ayat al-Quran tersebut menyatakan ibu yang sedang hamil dan ibu yang menyusukan anak. Cabaran pada akhir zaman, ada kalangan wanita yang tidak kisah mengandung mahupun menyusukan anak. Sedangkan proses mengandung dan menyusukan dapat menyambung generasi dan mengeratkan hubungan antara ibu dan anak.

“ALLAH SWT memberi panduan kepada suami untuk memberi nafkah kepada isteri agar boleh fokus penyusuan anaknya. Jika tidak mampu, boleh memberi upah kepada ibu susuan anaknya sebagaimana di sebut dalam Surah Al-Talaq, ayat 65.

“Manakala Surah An-Nisa’, ayat 23 menjelaskan pengharaman untuk mengahwini ibu susuan dan saudara susuan. Ini bermakna penyusuan tersebut dapat meluaskan hubungan kekeluargaan. Ayat 2 dan 3 dalam Surah Al-Talaq menyebut, sesiapa yang bertakwa kepada ALLAH akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak terlintas di hatinya.”

Fazrul berkata usaha si ibu untuk menyusukan anak dalam tempoh dua tahun memerlukan ketakwaan yang tinggi, selain beribadah kepada ALLAH. Si bapa bertanggungjawab memberi nafkah kepada ibu dan anak, sebagaimana disebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 233. Jika tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan oleh ibu bapa, maka lahirlah anak yang cemerlang, berbudi dan penyayang.

Timbalan Canselor Akademik dan Profesor Pediatrik, International Medical University, Prof Dr Zabidi Hussin dalam pembentangannya “Pembentukan Personaliti melalui Penyusuan Susu Ibu” berkata, sentuhan halus, deria bau, penglihatan dan  pendengaran mampu membina emosi dan kasih sayang anak melalui penyusuan ibu.

 

DR ZABIDI

“Dalam sesi penyusuan ibu, ia akan menyalakan semua saraf emosi anak. Pada masa sama, aktiviti otak di bahagian hadapan anak sedang rancak berlaku. IQ (Nilai Kecerdasan) anak yang mendapat susuan ibu lebih tinggi daripada anak yang tidak disusukan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Arba, Azlan Shah Nabees Khan memperkenalkan Projek Susu Ibu dalam usaha memperkasakan penyusuan ibu dalam kalangan masyarakat.

“Kekurangan penyusuan ibu berkaitan dengan isu tidak kebantutan, tidak cukup zat, kurang upaya kognitif otak dan fizikal anak. Semakin meningkat penyusuan ibu akan menambahkan ekonomi dan ekonomi negara. Ini melihatkan semua orang daripada pelbagai etnik dan agama,” katanya.

Wakil RSG Medicare dan Sahabah Quran, Dr Mohd Asyakir Shamsuddin berkata pihaknya bekerjasama dengan WUIF pihak mengkaji al-Quran dan kesihatan melalui gerakan #SihatSekeluarga sejak 2019.

“Ia merupakan platform kajian dengan berasaskan modul yang dikenali sebagai Heaven to Earth (HTE) menerusi kaedah QTT (Quran, Tadabbur, Tazakkur). Usaha menghayati al-Quran tentang kebaikan penyusuan susu ibu akan menjadi solusi ke arah kesejahteraan ummah,” katanya.

Terima Kasih

Mesej Anda telah berjaya di hantar

 1. WUIF memberikan ruang penyertaan kepada Sahabah AlQuran (SAQ) bersama menghadiri aktiviti-aktiviti di bawah anjuran WUIF.
 2. Kebenaran menyertai aktiviti WUIF adalah tertakluk kepada syarat bahawa SAQ tidak membawa agenda dan unsur-unsur yang menyentuh sensitviti masyarakat.
 3. WUIF tidak memberi jaminan bahawa sebarang penyertaaan SAQ bersamanya dalam apa-apa aktiviti akan mendapat sebarang liputan secara peribadi sama ada kepada individu mahupun kumpulan tertentu.
 4. WUIF akan berusaha memberi sokongan berupa bentuk placard, bookmark sama ada melalui softcopy ataupun bahan bercetak    sekiranya sesuai dan stok bahan-bahan publisiti tersedia semasa program-program yang dijalankan oleh pihak SAQ.
 5. WUIF mempunyai hak untuk berkongsi gambar-gambar SAQ yang menyertai aktiviti atau program bersama WUIF di mana-mana saluran media yang bersesuaian, yang WUIF mempunyai akses terhadapnya.
 6. Penyertaan wakil pihak WUIF dalam sebarang aktiviti SAQ (sekiranya berkaitan) adalah tertakluk kepada kesesuaian masa dan kelapangan wakil-wakil tersebut.
 7. Pihak WUIF mempunyai budibicara untuk berkongsi dengan mana-mana saluran media yang bersesuaian bahan-bahan serta perkongsian oleh SAQ di mana-mana saluran media.
 8. SAQ bersetuju akan menjalankan jalinan kerjasama dengan WUIF dengan membawa prinsip, visi dan misi yang berteraskan panduan al-Quran dan As-Sunnah.
 9. SAQ akan memberikan maklumbalas dan laporan kepada pihak WUIF      berdasarkan sebarang aktiviti dan/atau dapatan dari eksperimen sosial (jika berkaitan) yang dijalankan bertujuan membantumempertingkatkan kualiti penyampaian al-Quran kepada orang awam.
 10. SAQ akan sentiasa menjaga nama baik WUIF dalam setiap aktiviti yang dijalankan di samping berusaha mempamerkan nilai al-Quran di dalam setiap program dan/atau aktiviti yang dijalankan.
 11. SAQ bersedia menyelia dan bertanggungjawab terhadap setiap aktiviti yang dijalankan sama ada dengan atau tanpa kehadiran wakil daripada pihak WUIF.
 12. SAQ akan menjalankan aktivitinya tertakluk kepada kebenaran dan penambahbaikan yang akan dicadangkan oleh WUIF dari semasa ke semasa.
 13. SAQ tidak akan menggunakan bahan serta material yang dihasilkan oleh WUIF untuk sebarang tujuan komersil tanpa persetujuan dan/atau kelulusan pihak WUIF.
 14. SAQ hendaklah menghormati sebarang perjanjian dan/ atau persetujuan yang telah dijalinkan oleh WUIF dengan mana-mana pihak.
 15. SAQ bersedia untuk berbincang dan bekerjasama dengan WUIF pada bila-bila masa demi Misi MengQURANkan Bangsa MengIKHLASkan Ummah melalui berinteraksi dengan al-Quran Baca, Faham dan Amal.
 16. Selain daripada pautan sebagai rujukan dan panduan penganjuran program tahunan SAQ bersama WUIF, SAQ turut digalakkan untuk mendapatkan nasihat serta panduan sebelum menggunapakai nama-nama program yang dianjurkan oleh WUIF, supaya objektif perlaksanaan program oleh SAQ dapat dicapai secara optimum.
 17. Dalam keadaan di mana akad tersebut diingkari, pihak WUIF berhak meneruskan dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang tidak terkecuali tindakan undang-undang bagi menghalang pengingkaran tersebut dari berterusan.